Nacházíte se v AKTUALITY

Vítejte na stránkách
Sdružení pro životní prostředí Stromy


Březen 2016 :: Kdo a proč je zodpovědný?

V únorové aktualitě jsem poslala zmar písnického remízu, významného krajinného prvku K Vrtilce. A otevřela otázku, kdo a jak je v dané věci zodpovědný za zajištění nápravy.

Vyjádření OŽP MHMP (ochrana prostředí) najdete zde
Vyjádření Ministerstva životního prostředí najdete zde

Únor 2016 :: O zmaru a prosperitě prostředí

Neznám prakticky člověka, který by zcela rezignoval na prostředí, ve kterém se pohybuje. Většina lidí dává přednost pěknému a inspirativnímu prostředí a nelibě nese opak. Dosažení a udržení kvalitního prostředí není samozřejmé, ani snadné. Díky člověku a jeho činnosti se kvalita prostředí mění. Bohužel, nejde vždy a všude o změny pozitivní. U jedné takové proměny prostředí bych se ráda zastavila...


Čtěte více zde
Leden 2016 :: PF 2016

Po návratu domů přeji dodatečně všem příznivcům a přátelům Stromů klidný a úspěšný rok 2016. Při pohledu na remízek dnes, chtělo by se zvolat MARNOST NAD MARNOST!, ale o tom až příště.


Říjen 2015 :: BOŽÍ MUKA

Každá doba zanechává svou stopu v krajině.
Stopu, která je nahlédnutím do časů a života lidí, kteří v ní žiji.

Čtěte více zde
Září 2015 :: O odstranění skladové haly v Písnici je rozhodnuto

Po mnoha letech rozhodl v listopadu 2014 odbor výstavby P12 o odstranění skladové haly při ulici K Vrtilce, která byla postavena bez stavebního povolení na místě bývalého seníku. Nyní toto rozhodnutí potvrdil také odvolací orgán, odbor výstavby MHMP. Rozhodnutí je pravomocné, stavba má být odstraněna do 12 měsíců.


Červenec - srpen 2015 :: Krajina z jineho uhlu pohledu

Výstava obrazů Daniely Partlové KRAJINY TICHA se koná 21.7. - 3.8. 2015 v předsálí Senátu ČR. Autorka představuje výběr svých plenerových olejomaleb z posledních deseti let.

Vice na www.daniela-partlova.cz
Červenec 2015:: Reakce na vyjádření pana starosty v časopise U nás (6/2015 ) a na vyjádření pana radního Macháčka (7-8/ 2015) tamtéž

Zastupitelka paní RNDr. Tůmová se ve svém článku Územní plán jako trhací kalendář (U nás, 5/2015) dotkla velmi citlivého tématu přístupu MČ k územnímu plánu a využití území k získání zisku ze změn zeleně na stavební parcely….celý text zde

Květen 2015 :: O STROMECH a lidech

Stromy
Jsou jedinečné
Jsou krásné a obohacující
Dokáží potěšit, rozptýlit, pohladit duši

Jsou pojítkem mezi našimi předky a těmi, kteří přijdou po nás
Jsou němými svědky našich životů a živým dokladem našeho konání…

Čtěte více zde
Prosinec 2014 :: PF 2015

Všem příznivcům často trudného úsilí za lepší životní prostředí a kultivovanější veřejný prostor přeji do nového roku pevné zdraví dobrou mysl a spokojenost v profesním i osobním životě

Říjen - listopad 2014 :: Můj první zasazený strom na jihoamerickém kontinentu...

Září - říjen 2014 :: Záchrana staré lípy a parčíku

Díky iniciativě Daniely Partlové se podařilo zachránit malý parčík s nádhernou starou lípu v Praze Košířích.
Bylo dosaženo změny původního záměru investora, který počítal se záborem cca 50 % plochy parčíku při ulici v Cibulkách ve prospěch výstavby parkovacích ploch pro automobily.

Celý text zde
Červenec/srpen 2014 :: KOHO VOLIT?

VOLBY.

Už se zase blíží. A s nimi opět obligátní otázka Tak koho volit?

Inu, nelehká to věc.

Proto není na škodu, když člověk chvíli spočine a věnuje této otázce malé zamyšlení

A je-li ducha nezávislého, jistě tak učiní dříve, než na jeho hlavu začne padat příval předvolebních slibů a než jeho povědomí o stavu věcí otupí vábivý hlas a náhlý zájem různých politických uskupení stran a straniček

Celý text zde
Červen 2014 :: ZA JAKOU CENU se Vám to povedlo, pane radní Macháčku?

Zastupitelstvo MČ Praha Libuš projednalo na svém jednání 12. 2. 2014 návrh Žádosti o změnu UP HMP na pozemcích parc. č 50/2, 50/5, 50/6 50/7 a 50/8, všechny v k.č Písnice, požadovaná změna z ZMK (zeleň městská krajinná) na OB-A (čistě obytná s koeficientem využití území A (dále jen Změna)
Návrh byl přijat usnesením zastupitelstva MČ Libuš Z 3/14 a následně postoupen k dalšímu projednání na magistrátu hl. m. Prahy.

Celý text zde
Březen 2014 :: Tak už se to povedlo, pane radní!

Zastupitelstvo MČ Praha Libuš na svém zasedání v únoru 2014 schválilo dva návrhy na změny územního plánu. Jedním z nich je závažnázměna územního plánu spočívající ve změně ploch zeleně na stavební pozemky, lehce nastíněné již v předchozí aktualitě z února 2014 (a v dokumentu ČT 2 Nedej se )

Celý text zde
Únor 2014 :: Opravdu jde jen o ten trakař?

Opravdu jde o ten…
Přesně měsíc poté, co ČT2 odvysílala dokument o Písnici, je navržena k projednání zastupitelstvem MČ Praha-Libuš změna územního plánu HLMP spočívající ve změně zařazení pozemků v k.ú. Písnice, které jsou dosud v UP HLMP vedeny jako zeleň (dříve ZN, nyní ZMK) na OC-A (čistě obytné s koeficientem zastavitelnosti A).

Celý text zde
Únor 2014 :: ODEZVA

Dne 12. ledna odvysílala ČT 2 dokument o tom, jak žijí lidé na okraji MČ Praha Libuš v roce 2014. Vystoupení a repliky pana radního Macháčka vyvolaly odezvu nejen pro jeho projev verbální, ale i neverbální.

Celý text zde
Leden 2014 :: Dokument o Písnici

Aktuální dokument o Písnici ČT 2 V neděli 12. ledna v 12.15 hod.

JAK SE ŽIJE V ROCE 2014 LIDEM NA OKRAJI MČ PRAHA LIBUŠ - PÍSNICE

O tom, s čím se potýká naše o.s. a proč místní radnici projekt ZZP nevoní.


Archiv

http://tv.sms.cz/televize/CT2/20140112/1680159521-Nedej-se-Stromy-pro-zivot?porad_stav=archiv

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/video/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/213562248420028-stromy-pro-zivot/

Prosinec 2013 :: PF 2014

Všem členům, přátelům a příznivcům Sdružení pro životní prostředí Stromy přeji pěkné vánoční svátky a dobrý rok 2014.

PF 2014
Listopad 2013 :: Promarněná příležitost – Písnice bez peněž a pokroku

Pokud moje paměť sahá, běží „vývoj“ Písnice samospádem, hořekuje se na nedostatek peněz, ale „skutek utek …“. Nevím, že by místní radnice (stále stejní lidé) pro Písnici připravila nějaký koncept rozvoje, něco smysluplně sama naplánovala, připravila a sama zde zrealizovala nějaké vlastní projekty v oblasti žp.

Celý text zde
září 2013 :: PROČ i u nás to nemůže být lepší??

Prázdniny končí, vracíme se domů osvěženi z prázdninových cest. Odpočinutýma očima máme příležitost podívat se nově na své okolí a vidět i ti, o co během roku vidět nestíháme, nemůžeme nebo nechceme. A možná se ptáme sami sebe. Proč to I TADY nemůže být tak pěkné jako jinde?

Celý text zde
srpen 2013 :: Za všechno nemůže jen Velká voda (II.)

Červnové povodně 2013 jsou již většinou sanovány. S etickým odstupem k největším škodám, které povodně napáchaly, je čas vrátit teď k tématu ještě jednou. Ne kvůli atraktivním záběrům rozbouřené vody, ale kvůli tomu, zda škody, které voda napáchala u nás , byly nevyhnutelné.

Celý text zde
červenec 2013 :: O Transparentnosti I.

Nejsou peníze! Nejčastější věta, kterou tady slýchám , když se snažím domoci opravy komunikace, výstavby vodořadu, údržby zeleně atd. Zjišťovala jsem, jak to dělají jinde. Jde to .

Příspěvek investorů na rozvoj obce je standardním způsobem, jak zajistit prostředky na financování (spolufinancování ) potřebné infrastruktury , ale třeba i na výstavbu a provoz školek, či kultivaci veřejného prostoru pro současné i budoucí obyvatele. Pečlivé stanovení koeficientu na jednu BJ či RD může být naprosto jednoduchým a hlavně transparentním způsobem , jak se dobrat (části) prostředků na další rozvoj.

Je s podivem, PROČ je tak nepopulární můj prostý návrh, aby se všem investorům měřilo stejně. Že tomu tak není, se ještě dále dočtete. Také se divíte? Ano, popíchaná reakce některých zastupitelů mne udivila také…

Celý text zde
červen 2013 :: Blíže k důvodům svého odchodu.

Ve vyjádření ke své rezignaci jsem závěrem uvedla, že k některým letmo nastíněným důvodům se blíže vrátím na těchto webových stránkách. Následující soubor textů vyjadřuje osobní názor autorky. Je výsledkem letitého zájmu, tvrdé práce a soustředěného úsilí o to, aby i Písnice mohla být pěkným a prosperujícím místem k životu. Nikoli na papíře, v oslavných prezentacích ZPL, v prázdnotě volebních slibů, ale v obyčejném a nezištném zájmu o dění kolem nás, v porozumění věci a v každodenní realitě.

Texty I. - X. , které zde hodlám průběžně publikovat jsou výsledkem mého vystřízlivění z iluzí, ale zároveň nadějí , že (ještě stále!) může být trochu líp.

Cílem následujících textů není předvolební PR! (nemám zájem se v dalším volebním období znovu nechat místními matadory zlanařit do zdejšího zastupitelstva, ani se na stará kolena jakkoli politicky angažovat) Záměrem následujících úvah je navodit zájem o věci kolem nás.

Navodit zájem PŘEMÝŠLET A PTÁT SE, PROČ jinde to jde, zatímco tady je situace roky zoufale stejná a stejně beznadějná.

květen 2013 :: Předsedkyně sdružení Stromy končí v místní samosprávě

Po třiatřiceti měsících jsem se z vážných důvodů rozhodla dobrovolně ukončit svůj mandát zastupitelky v místní samosprávě. Postup MČ Praha Libuš naprosto neodpovídá mým představám o efektivním řízení, v některých případech je podle mého názoru konání přímo neefektivní, netransparentní a pro MČ Praha Libuš nevýhodné.

Celý text zde
leden 2013 :: Naše Zelená zóna Písnice po třinácti letech končí

Vážení členové občanského sdružení Stromy,
Vážení příznivci iniciativy Zelená zóna Písnice,

odpovídám tímto na Vaše dotazy ohledně dalších aktivit os., mlčícího webu, zájmu o sázení stromů a rovněž na ohlas pana Z., který měl zájem naše os. finančně event. podpořit. Touto zprávou uzavírám své třináctileté úsilí, které jsem věnovala Písnici. Občanská iniciativa Zelená zóna Písnice s koncem roku 2012 skončila... čtěte více

leden 2013 :: Moji spolehliví svědkové

foto

O trvale (ne)udržitelném vývoji, aneb Výpověď o tom, jaké to bylo, mohlo být, a kam se za třináct let Písnice dostala …

leden 2013 :: Novoroční pozdrav 2013

Dobrý a úsměvný rok všem příznivcům přeje Daniela Partlová.

2011 :: O práci našeho sdružení v České televizi

V pátek 23.9. 2011 odvysílala ČT v pořad PŘIDEJ SE dokument o naší mnohaleté práci pro zlepšení životního prostředí v Písnici. Záznam pořadu (s několika reprízami) najdete v archivu ČT na
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1129337346-pridej-se/211562248410013/

Je to odměna všem občanům, kteří nás v naší práci podporovali, povzbuzovali a především sami pomáhali. S poděkováním a úctou Vám všem, kterým není lhostejné, jaké je a bude prostředí, ve kterém společně žijeme. Daniela Partlová

květen 2011 :: Nominace na Cenu Josefa Vavrouška

Nominace na Cenu Josefa Vavrouška - ocenění naší práce předsedkyně Sdružení pro žp Stromy Daniela Partlová byla nominována na Cenu Josefa Vavrouška, udělovanou za přínos k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.

http://www.nadacepartnerstvi.cz/vavrousek,
http://www.nadacepartnerstvi.cz/nominace-daniela-partlova-2010

duben 2011 :: Stromy pro lokální biokoridor a neb Naše cesta z města

Stromy pro lokální biokoridor a neb Naše cesta z města

Pod tímto názvem připravujeme nový projekt na výsadbu dalších 50 stromů a založení nové aleje stromů podél cesty v biokoridoru. Náš záměr jsou připraveni podpořit také firma Luna Property a ÚČ Praha Libuš a své stromy zde chtějí zasadit i další lidé. O tom, zda náš projekt uspěje v grantovém řízení nadace Partnerství a my bude se moci pustit do jeho naplňování se dozvíme po 30.5.2011.

březen 2011 :: Hluk se silničního okruhu

Přečtěte si o hluku ze silniční okruhu v Písnici v Listech.

únor 2011 :: Černá stavba bude odstraněna

Po mnoha a letech bylo definitivně rozhodnuto o odstranění stavby skladové haly. Černá stavba, která svou existencí a provozem na mnoho let devalvovala území a negativně ovlivnila zdejší přírodu a krajinu má být odstraněna do února 2012. Děkuji 8 statečným lidem, kteří se nezalekli a nedali a děkuji panu Dr. Tomáši Uzlovi, který nás v dané věci zastupoval.

leden 2011 :: Nový rok

I v letošním roce hodlá naše sdružení pokračovat ve svém úsilí o záchranu zdejšího biokoridoru, obnovu a ochranu přírody a krajiny a pro naplnění svého konceptu Zelená zóna Písnice. Dál budeme pracovat pro přípravu cyklistických stezek a usilovat o zvelebování prostředí v Písnici.

prosinec 2010 :: Vánoční svátky

Krásné vánoční svátky se stromy, stromečky a Stromy …

listopad 2010 :: HLUK ZE SILNIČNÍHO OKRUHU

Trápí Vás po spuštění okruhu hluk? (viz vaše maily, tel. atd.) Pokud ano, ozvěte se. Bránit se je možné, ALE JEN VČAS.

Nyní je SO pouze ve zkušebním provozu. CO je možné udělat: Pokud vás hluk trápí, je možné poslat stížnost občana na hluk za silničního okruhu. KAM je možno svou stížnost adresovat:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, PRAHA 4
2. ÚMČ Praha Libuš
3. Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203 , 110 01 Praha 1

Doporučuji využít všechny tři možnosti (poslat doporučeně)

Co by mělo následovat: Před kolaudací stavby měření hluku a v případě překročení limitů protihluková opatření... Takže pokud vám hluk vadí, udělejte si chvíli a ozvěte se, SVÉ PROSTŘEDÍ SPOLUUTVÁŘÍTE I VY.

září 2010 :: POSLEDNÍCH PĚT DNŮ TICHA a komunální volby

Je pár dnů před otevřením silničního okruhu a krátce před volbami do místních zastupitelstev. V kontextu různých volebních slibů vybízím ke zbystření a přikládám pár podnětů k zamyšlení.

Přeji klidné čtení a dobrou uvážlivou volbu. D.P.
září 2010 :: O našem biokoridoru v Českém rozhlase 6

Ekologický magazín ZEMĚŽLUČ:
Biokoridor v Libuši a vykácené stromy u Cibulky - pražské ekologické příběhy
ČRo6 : v úterý 7. září ve 21.10, druhý díl vyprávění o pražských stromech a lidech, kteří se snaží je chránit. (30 min) Repríza, středa 8.12 hod, 13.12 hod, později najdete kdykoli na webu - ČRo6/ archiv /zeměžluč/7.9.2010
září 2010 :: JEDLÍK je na prodej

Olej na plátně, 80x 65cm, rám Nielsen. Originální obraz s velmi čitelným kontextem vypráví.

Aukce: výtěžek bude věnován na podporu činnosti našeho občanského sdružení.

Jedlík   Jedlík   Jedlík   Jedlík   Jedlík

září 2010 :: Souborné CD k dispozici

CD z výstavy Rukama Hlavou Srdcem je zájemcům k dispozici po 20. září 2010. (olejomalby, foto, texty + doprovodná prezentace Power Point k tématu výstavy) Po dohodě zašleme.
srpen 2010 :: Příběhy pražských stromů v Trmalově vile

Výstavu "Nenechávejte svůj strom bez dohledu – nebo zmizí!" bude hostit krásná Trmalova vila ve Strašnicích. Výstava zachycuje 12 příběhů, kdy lidé bránili či ještě stále brání zelená místa ve své čtvrti. Jeden ze dvanácti panelů je věnován úsilí našeho os. Stromy o záchranu zdejšího biokoridoru.
Pořádá os. Arnika, 23.8.-9. 9. 2010, od 10 do 18 hod, Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10 – Strašnice
červenec 2010 :: Výstava prodloužena do 15.července

Výstavu Rukama Hlavou Srdcem si můžete v klubu ČT Rohlík, denně od 9-23 hod. ještě do 15. července.
červen 2010 :: Pozvánka na výstavu

Přijměte pozvání na zahájení výstavy 28. června od 18.30 hod. v klubu ČT Rohlík na Kavčích Horách - Rukama Hlavou Srdcem .

Soubor fotografií a obrazů z uplynulých deseti let dává nahlédnout neuvěřitelný příběh, který provází naše společné úsilí o zlepšení životního prostředí v okrajové části hlavního města. O tom, proč má někde krajina smůlu a jak vypadá „podpora“ občanské iniciativy v Písnici. Olejomalby s tématem převážně okolní přírody a krajiny.

Srdečně zvu, Daniela

K vidění od 27.června do 9. července
květen 2010 :: Politováníhodné konání libušské radnice

Z inicativy politika ZLP (!) byl angažován právní zástupce, který, dlouhodobě a bezdůvodně pracoval v zastoupení úřadu proti předsedkyni občanského sdružení Stromy a její rodině, neboť tak jej MČ požádala . Cit.: „… s přihlédnutím k aktivitám manželů Partlových v OS Stromy. Toto OS prý opakovaně, nepravdivě a účelově poukazuje na pochybení představitelů Městské části Praha Libuš….
Smutné, že… Občane, kam až se snížili tvoji volení zástupci?!
květen 2010 :: Kontrola grantu na obnovu ÚSES na výbornou

Začátkem května proběhla kontrola MHMP s cílem prověřit, zda finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MHMP na obnovu funkčnosti lokálního biokoridoru byly čerpány účelně a v souladu se všemi platnými předpisy podle darovací smlouvy a Vyhlášení grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí. Z kontrolního zjištění vyplynulo, že poskytnutá finanční podpora byla použita v souladu s předloženým projektem schváleným radou HLMP a darovací smlouvou. Všechny podmínky stanovené darovací smlouvou a vyhlášením grantového řízení byly splněny v termínu řádného zahájení a ukončení realizace. Dárce obdržel podrobné zprávy o průběhu realizace a písemné závěrečné vyúčtování a závěrečnou zprávu za celou dobu realizace projektu. Grant byl účtován odděleně v rámci účetní evidence, bez závad, a při veřejné prezentaci výsledků projektu bylo doloženo uvádění HLMP jako donátora. Žádné vady či nedostatky nebyly zjištěny. Bylo konstatováno, že projekt byl řádně naplněn.
duben 2010

V dubnu poslalo os. Stromy dopis ÚMČ Praha Libuš s žádostí o oddělení částí poz. 52/17 pro cyklostezku a pro zeleň ÚSES. Ano, to je pozemek , kde je územním rozhodnutím umístěn biokoridor, který tak vypipláváme a kde má být vlastním usnesením Rady MČV z ledna t.r. (22/10) komunikace využita jako cyklostezka, tedy její zbytek.
Proto jsme v souladu s usnesením rady jsme požádali o naplňování tohoto usnesení. A jak to dopadlo??? Odpověď žádná, konání žádné, o „ Vrtilce“ se politik ZPL nebude vůbec bavit!!! Kde je ta Zdravá Libuš, nevíte ??
březen 2010 :: Úřad opět nereaguje

V tomto měsíci poslal člen os Stromy ing. Mlateček žádost ÚMČ Libuš o uzavření části komunikace v její části ( v biokoridoru). Cesta je v dezolátním stavu, a protože řidiči zejména v ranní špičce klidně projíždějí v protisměru jednosměrnou, dochází k další devastaci cesty i přírody. Trpí lidé, trpí biokoridor… , cyklostezka není.
Jeho žádost zůstala opět „klasicky“zcela bez odpovědi. Uzavření průjezdu pro automobily biokoridorem přes ÚSES , byť už schválená, se nekoná. Na co se ještě čeká ??
leden 2010 :: Ochrana lokálního biokoridoridoru dostala opět na frak

Příprava zdejší cyklostezky se dál komplikuje. Dne 26.1.2010 přijala Rada MČ usnesení č. 22/2010, kterým: Rada …souhlasí s navrženou úpravou komunikace K Vrtilce podle projektové dokumentace předložené firmou Dipro na dnešním jednání.... Stalo se tak přes předchozí připomínky místostarosty pro životní prostředí a dopravu, v době jeho nepřítomnosti na jednání Rady. Předložená dokumentace firmy DIPRO byla ještě na místě „upravena“ tlustou čárou tužkou tak, že ROZŠÍŘENÍ komunikace pro automobilový provoz bylo prodlouženo o dalších cca 50 m. Tímto usnesením by pro cyklostezku v biokoridoru zůstalo skandálních cca 40 m (!) délky. Usnesením Rady 22/2010 byla brutálně popřena všechna aktuální platná územní rozhodnutí, další závazné materiály a opakovaně dokonce i vlastní usnesení místní samosprávy.
prosinec 2009 :: Jako tradičně...

Všem příznivcům a přátelům Stromů hodně radosti a krásy a naplnění pod stromem nejen vánočním...

Daniela Partlová, předseda

prosinec 2009 :: Čas stromů a čas papíru

Je čas bilancovat. Fakta, s trochou poezie na konec... Zamyšlení bez otázek.
O členství Libuše v NSZM bylo popsáno hodně papíru.
Na výrobu těch mnoha stránek papíru, které popisují skvělé konání Zdravá Libuš Písnice už jistě padlo pár stromů…
Mám ráda stromy i Stromy.
Mají, (či měly), smysl.
A tak se, už jen s úcty k nim, ptám.
Jaký je obsah všech těch materiálů ?
Co nám to vlastně říkají ?
Je to jen
Rozsypaný čaj písmenek na bílém papíru,
Směs celulózy a tiskařské barvy,
Papír, který snese všechno?

Nebo je tomu jinak?
Čas Stromů a čas papíru... - ČTĚTE VÍCE

listopad 2009 :: Stromy, které chybějí.

MČ v vykácela v posledních dvou letech v biokoridoru už téměř 90 stromů . Toto dřeviny nebyly nahrazeny a asi ani nebudou. Vlastní úsilí sdružení je bez odezvy. Kolik prachových částic by zachytily po spuštění SO! Občanská iniciativa v Písnici ztrácí smysl.
Úřad ignoruje naši nabídku - ČTĚTE VÍCE

Cyklostezky jsou jen na papíře ZLP. Jak je doopravdy s generelem a cyklostezkami , ptáme se na setkání s občany k tématu doprava. A nestačíme se divit. Listy (4). Odpověď stále chybí. Kdo byl na setkání Doprava 20.10., ví o co jde. Odpověď politika ZLP - ČTĚTE VÍCE

říjen 2009 :: Nabízíme přípravu dalšího grantu

Nabízíme přípravu dalšího grantu na obnovu další části ÚSES. (nadace VIA, 150 000, - . Máme partnera projektu (spol. Písnické rezidence) který hodlá investovat dalších 30 000,- Kč. Děkujeme. Je dobře, že nás stále víc, komu záleží na tom, jaké to bude v Písnici. A opět nechceme z kasy MČ ani korunu. Jenže nebude nic.
Nabídka 30000, - k ničemu - ČTĚTE VÍCE
Úřad ignoruje naši nabídku - ČTĚTE VÍCE

září 2009 :: Nabízíme další část obnovy ÚSES

Grant nadace VIA mohl přinést do MČ 350 000,- k tomu naše sdružení nabídlo ze svých prostředků 30 000,- a jako vždy, práci a práci... MČ ignoruje náš návrh. Škoda! Byla to příležitost, jak dál pokročit s obnovu ÚSES vlastními silami. (bez peněz z kasy MČ)

Krásné léto

Všem přátelům Stromů pěkné cestování přírodou a krajinou, inspiraci, potěšení a šťastný návrat z prázdnin

27. červen 2009 :: Nelítostný ořez

V lokálním biokoridoru a dále jižně při ulici k Vrtilce došlo k drsnému ořezu dřevin v době hnízdění ptactva. ČIŽP označila zásah za necitlivý. Jsme šokováni!. Plošný ořez o 20- 40% ! postihl i stromy v biokoridoru, které na jaře 2008 byly ošetřeny při plnění grantu na obnovu funkčnosti ÚSES, kdy byl ořez dozorován a prováděn os přesně podle doporučení OOP MHMP a projektantky ÚSES. Je zajímavé, že prostředky na tento ořez se našly shodou náhod v době, kdy ohlásil návštěvu MČ Radní MHMP pro žp.
Smutné foto z ořezu.

červen 2009 :: Pracně obnovovaný biokoridor na prodej?

Na programu zastupitelstva byl přes veškerá upozornění našeho stromy projednáván návrh na odprodej části poz. 61/7 a poz. 61/8, které jsou oba součástí biokoridoru. Pozemek 61/7 byl obnoven z peněz grantu OOP MHMP a rovněž MČ Libuš a je trvalým travním porostem, přesto měl být prodán jak manipulační plocha k objektu u kterého běží řízení o odstranění stavby. Překladatelka „opominula“ informovat o vyjádření OŽP a OSMI, které záměr nedoporučily. Na nepřijatelnost takového prodeje upozorňovalo několik zastupitelů, leč marně..
Protože o záměru prodeje této zeleně nebylo informováno hl. město, (viz Vyhláška MHMP) záměr prodeje se nakonec neuskutečnil.

květen 2009 :: Ornitologický průzkum v biokoridoru

Místní biokoridor je významným hnízdištěm ptactva. Opakované sledování potvrdilo výskyt více než čtyř desítek druhů ptáků, z nichž někteří patří k ohroženým druhům.
Chraňme bohatství zdejší přírody - ČTĚTE VÍCE.

květen 2009 :: Nová sekce LISTY

Pro lepší informovanost členů a přátel Stromů upozorňujeme na novou sekci LISTY.
Zde naleznete dopisy, texty a další dokumenty.

19.5.2009 :: Deset let našeho sdružení

V květnu jsme oslavili deset let od založení našeho malého sdružení.
Důvod k oslavě, neboť přes všechno, co máme za sebou, ještě existujeme, a stále ještě máme co říci a co zlepšovat.
Oslavujeme výsadbou stromů a lehkým ohlédnutím v čase....

18.4.2009 :: Další výsadby stromů

V sobotu 18. dubna proběhlo na jižním okraji Písnice již druhé sázení darovaných a adoptovaných stromů. Smyslem této akce je postupně nahradit vážný úbytek stromů, který postihl lokálním biokoridor a napomoci jeho obnově.

Přečtěte si více o projektu výsadba stromů nebo si rovnou prohlédněte fotografie!

Únor 2009 :: Konec dopravy k nelgální skladové hale

Od poloviny prosince 2008 skončila doprava k nelegální skladové hale. (výzva k zastavení činnosti byla vydána v březnu 2008) Příroda i lidé si po osmi letech oddechli. Kamiony, náklaďáky a další provoz už neničí ÚSES a neztrpčují život lidem v čistě obytném území. Doprava kolem ZŠ utichla.Výrazně ubyla prašnost a omezilo se ničení komunikací Na Konečné a K Vrtilce.

Prosinec 2008 :: PF 2009

Všem milým členům a příznivcům Sdružení pro životní prostředí Stromy přeji pěkné vánoční svátky a v novém roce mnoho radosti, zdraví a krásy ve společnosti stromů a přírody kolem nás.
Srdečně Daniela Partlová, předseda

Listopad 2008 :: První adoptivní stromy vysazeny!

V obnovené části lokálního biokoridoru byly vysazeny první adoptivní stromy! Fotografie najdete TADY!

Listopad 2008 :: Adoptujte či Darujete strom

Více o nové iniciativě na výsadbu stromů v Písnici – viz nová sekce VÝSADBY STROMŮ

Listopad 2008 :: grant OOP HLMP prodloužen

OOP HLMP schválil prodloužení grantu na obnovu funkčnosti ÚSES . Projekt nemůže být dokončen, neboť ÚSES je nadále zneužíván v rozporu s funkčním využitím území k dopravném účelům skladové haly.( viz nedodržování výzvy SSD)

Říjen 2008 :: Projekt ÚSES pokračuje

Práce na obnově funkčnosti ÚSES se blíží k závěru.

Řijen 2008 :: Ztráta vody v toku

Od zahájení terénních prací na SO došlo k úplné ztrátě vody v toku a ta dosud trvá . Proběhlo místní šetření: ŘSD, OPP Praha 12, OŽP OŽP Libuš, Pragoprojekt, os. Stromy: závěr: potvrzena absence vody v toku, bude zpracován aktuální hydrolog. posudek a rozhodnuto o dalším postupu

Září 2008 :: Práce pro obnovu Písnického potoka

Os. Stromy připravilo pro MČ Praha Libuš rozsáhlý projektový záměr na obnovu Písnického potoka. Tento záměr byl dále projednán a předán k OOP HLMP.

Červen 2008 :: Stížnost 62 občanů

Požadavek na omezení dopravní zátěže v čistě obytném území zastavením průjezdu k nelegálnímu objektu skladové haly přes čistě obytné území byl předán OŽP P Libuš. Vzhledem k tomu, že doposud není akceptována výzva z března t.r.a provoz nelegálního objektu dále pokračuje, požadujeme ochránit alespoň čistě obytné území a opravu opětovně zničené komunikace

Květen 2008 :: Pokračuje projekt na obnovu ÚSES

Byly vyčištěny břehové partie a přilehlé louky a část toku a ošetřeny stromy Kvůli množství vody v potoce dále nelze, bude pokračováno v sušším období .

Duben 2008 :: Výzva SSD

Od 25. dubna má být dodržována výzva SSD z 25.3.2008 k ukončení provozování skladové haly.

Pokračuje projekt na obnovu ÚSES.
provedeno ošetření stromů

Březen 2008 :: Členské příspěvky na 2008

Členské příspěvky na rok 2008 zůstávají beze změny.( 500,- Kč/os., studenti, důchodci 0,- Kč)
Prosíme členy os o platbu na účet sdružení : číslo účtu: 67138389/ 0800, OP Praha 4 Budějovická 1912, nebo osobně do pokladny os.


18.2.2008 :: Zamyšlení k Libušské

Příspěvek před dubnovým setkáním s občany - viz odstupňovaný systém dopravy

Únor 2008 :: Zpráva o činnosti

Výroční zpráva a vyúčtování 2007 rozesláno členům a příznivcům elektronicky. Zprávu o hospodaření za 2007 zpracoval Ing. Mlateček. DPPO za rok 2007 u FÚ podáno.

Leden 2008 :: Další cyklistická stezka se připravuje v Libuši

Byly zahájeny práce na přípravě další z hlavních cyklostezek/tras na území MČ Praha Libuš. První zadávací karta v roce 2008: propojení východ - západ, (Modřany –Kunratice..), jejím předmětem je studie udržitelnosti . zpracovává prac. sk. pro cyklistické stezky HLMP.

Leden 2008 :: Silniční okruh šetrněji

Dlouholeté aktivní úsilí o omezení negativního dopadu stavby a provozu SO, stavby 513 bylo završeno. V průběhu roku 2007 se Sdružení Stromy aktivně účastnilo řady jednání, připravilo podklady pro správní a další jednání a úzce spolupracovalo se zástupcem úřadu MČ Libuš. Zásadním výstupem tohoto úsilí jsou další opatření k omezení území před negat. vlivem SO. Přibudou protihlukové valy, je zajištěna lepší ochrana toku, rozšířen monitoring studní a hluku, a zajištěna ochrana před dopravní zátěží v území. Blíže také odkaz omezení negat. vlivu dopravních staveb.

Leden 2008 :: Část cyklistické stezky A42 zajištěna

Sdružení Stromy zajistilo přípravu, financování a realizaci další části cyklostezky v nejjižnějším úseku ul. K Vrtilce, rovněž (součást pražské páteřní stezky A42) Bylo dosaženo konsenzu s vlastníky/investorem výstavby RD na jižním okraji OC a uzavřena dohoda o výstavbě dalšího úseku cyklostezky: Investor se smluvně zavázal na své náklady vybudovat další úsek cyklostezky (samostatná cyklistická stezka o šíři 3m) a dopravně obslužnou komunikaci pro svůj stavební záměr vést zcela odděleně.

2007 :: Projekt na obnovu ÚSES se rozjíždí

Byla sepsána zpráva o stavu biokoridoru před zahájením projektu, proběhly pracovní schůzky s partnery, dozorem a donátorem projektu. Následovalo vytýčení řešeného území a vypracování průběžné zprávy I.

2007 :: Projekt na obnovu biokoridoru (ÚSES) podpořen

Sdružení Stromy obdrželo pro rok 2007 grant na projekt Lokální biokoridor – opatření k zajištění funkčnosti - ve výši 150000,- Kč. Podpis smlouvy XI. 07. Projekt byl dle podmínek smlouvy řádně zahájen.

2007 :: Kácení v biokoridoru na jižním okraji Písnice

Před zahájením realizace grantu proběhlo v biokoridoru (mimo grant) rizikové kácení, které zajišťoval OŽP MČ Praha Libuš

2007 :: Cyklistické stezky - nedodělky v Zátoňské

Sdružení Stromy upozornilo na nedodělky na dokončené cyklotrase v Zátoňské a doporučilo využít možnosti vady v zákonné lhůtě reklamovat. (Dr. Bartošová- p. Hejzlara, D.P. – ing. Macháčka) (Zátoňská je součástí páteřní stezky A42).

2007 :: Naše projekty

V rámci dalšího pokračování dlouhodobého záměru ZZP /Zelená zóna Písnice / Sdružení Stromy připravilo a podalo v roce 2007 tři projekty:
  • Přijďte, Písnice je příjemné místo - projekt na přípravu projekt. dok. prostoru pod mlýnem
  • Lokální biokoridor - opatření k zajištění funkčnosti
  • Lokální biokoridor - výsadby


2007 :: Omluva

Aktualizace stránek Sdružení pro životní prostřed Stromy byla v roce 2007 z provozních důvodů omezena.

23.1.2006 :: Informační a pracovní SCHŮZKA SDRUŽENÍ: 2.2. 2007 V 16 HOD

V pátek 2.2. 2007 v Klubu JUNIOR od 16 hod. informační schůzka o činnosti sdružení a o tom, co připravuje v roce 2007. ( ZZP, Písnice – Místo setkávání , Bezpečně do školy, Záchrana a obnova místního biokoridoru, Rekonstrukce Libušské – příležitost zklidňování dopravy, Pro cyklo)

22.1.2006 :: Vichřice porážela stromy

Větrné počasí uplynulých dnů vyvrátilo několik stromů v místním biokoridoru a řadu dalších poškodilo. Největší škody byly v biokoridoru v místech, kde dosud neproběhla žádná obnova. Je potěšující, že obnovené částech biokoridoru a další veřejná prostranství s dříve ošetřenými stromy (PZZ) zaznamenaly jen velmi malé škody. (včetně topolů!)

20.12.2006 :: PF 2006

Všem příznivcům a přátelům:

Pěkné vánoční svátky, mnoho radosti, krásy a harmonie pod stromem nejen vánočním a do nového roku hodně energie, pevný kořínek a samé dobré listy…


4.11.2006 :: Bilancujeme a připravujeme

Sdružení Stromy připravuje další projekty ke zlepšení životního prostředí a dopravy v Písnici.

Vaše podněty a návrhy jsou vítány. Spolupráce s NS ZM propojuje vzájemně prospěšné aktivity.


20.10.2006 :: Pro cyklisty přátelská Písnice

K realizaci je připravován první úsek místní komunikace v ulici Zátoňská .

Další informace o připravovaných úsecích - viz naše činnost.


21.9.2006 :: ČLENSTVÍ

Prosím o aktualizaci členství a event. úhradu členského příspěvku, pokud jste tak dosud neučinili.
Děkuji D.P.

Připravujeme: Další plánovací setkání k projektu ZZP

Téma: Dokončení obnovy veřejných prostranství - prostor pro originální řešení

Vaše nápady, podněty a zkušenosti vítány! zasílejte předem, předáme je dál

Předpokládaný termín konání: X.- XI. / 2006

12.9.2006 :: ZPRÁVA ROZESLÁNA

Zpráva z výroční schůze členům a příznivcům rozeslána.

6.9.2006 :: VÝROČNÍ SCHŮZE

Výroční schůze Sdružení pro životní prostředí Stromy od 19.30 opět v klubovně u hasičů.

14.3.2006 :: PŘÍPRAVA STEZEK POKRAČUJE

Příprava stezek pokračuje: MČ Praha Libuš zadala zpracování dokumentace pro další úsek (Zátoňská, K Vrtilce )

04/2006 :: PŘÍPRAVA STEZEK POKRAČUJE

Příprava stezek pokračuje: Je zadána příprava dokumentace pro první úsek (součást trasy Kamýk, Cholupice).

14.3.2006 :: RADA SCHVÁLILA...

Rada MČ Praha Libuš schválila generel cyklistických tras a stezek a přijala jej jako závazný materiál pro rozvoj cyklistických tras a stezek na svém území.

13.3.2006 :: WEB SPUŠTĚN

Naše internetové stránky byly v konečné podobě uvedeny do provozu, těšíme se na vaše dotazy a náměty.
©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.